Resultat av enkät om individuelll värme och vattenmätning

Resultat av enkät om individuelll värme och vattenmätning

Vi har nu sammanställt resultatet av enkäten som skickades ut ang. individuell mätning av värme och vatten.

Resultatet blev att vi kommer att gå vidare med arbetet runt ev. individuell mätning.

Utdrag från protokoll 2010-05-12:
”Individuellmätning – genomgång av enkätsammanställning.
Styrelsen tolkar resultatet till att hushållen inte ställer sig negativ till att arbetet fortsätter med förslag till individuell mätning. Ett informationsmöte ska hållas för att ge fördjupad kunskap och där leverantörer och eventuella referenser kan deltaga och ge sina erfarenheter. Man bör förtydliga de frågeställningar som kom fram i enkäten. Energigruppen förbereder ett informationsmöte som hålls i september. Gruppen lägger fram förslag till nästa möte den 14 juni.
Resultatet av enkäten läggs ut på hemsidan med styrelsens motivering och datum för informationsmöte i september.”

Du hittar det detaljerade resultatet här:

pdf

Mvh
Styrelsen och ”Energigruppen”

Skapad av tis, maj 18, 2010 20:46:58