Styrelsen

Föreningens styrelse 2023

Ordförande Rikard Mustajärvi Fotbollsvägen 4 073-690 80 32
Sekreterare Rikke Apelfröjd Bandyvägen 32 070-383 37 89
Ledamot Lena Björner Fotbollsvägen 6
Kassör Helene Wiklund Fotbollsvägen 3 070-231 73 51
Suppleant Lars Bergström Fotbollsvägen 9
Suppleant Peter Lövinder Fotbollsvägen 1
Suppleant Lisa Mathers Bandyvägen 32

Övriga poster

Fastighetsansv. Mats Fredriksson Fotbollsvägen 10 0709-223863