Styrelsen

Föreningens styrelse 2018

Ordförande Yngve Palm Bandyvägen 24 070-741 10 31
Sekreterare Hanna Lövinder Fotbollsvägen 1 070-182 40 52
Ledamot Bo Wiberg Fotbollsvägen 5 070-566 79 42
Kassör Lucas Berzén Bandyvägen 30 073-6596629
Suppleant Lena Björner Fotbollsvägen 6
Suppleant Mats Fredriksson Fotbollsvägen 10 018-34 13 09
Suppleant Caroline Falc Bandyvägen 18  070-712 48 66

Övriga poster

Webansvarig Staffan Ahrgren Fotbollsvägen 12 070-585 15 76
Fastighetsansv. Mats Fredriksson Fotbollsvägen 10 018-34 13 09