Styrelsen

Föreningens styrelse 2021

Ordförande Rikard Mustajärvi Fotbollsvägen 4 073-690 80 32
Sekreterare Rikke Apelfröjd Bandyvägen 32 070-383 37 89
Ledamot Lena Björner Fotbollsvägen 6
Kassör Lucas Berzén Bandyvägen 30 073-6596629
Suppleant Lars Bergström Fotbollsvägen 9
Suppleant Mats Fredriksson Fotbollsvägen 10 0709-223863
Suppleant Tove Roander Bandyvägen 1

Övriga poster

Webansvarig Staffan Ahrgren Fotbollsvägen 12 070-585 15 76
Fastighetsansv. Mats Fredriksson Fotbollsvägen 10 0709-223863