Styrelsen

Föreningens styrelse 2023

Ordförande Rikard Mustajärvi Fotbollsvägen 4 073-690 80 32
Sekreterare Lisa Mathers Bandyvägen 28
Ledamot Lars Bergström Fotbollsvägen 9
Kassör Heléne Wiklund Fotbollsvägen 3 070-231 73 51
Suppleant Katarina Sundqvist Fotbollsvägen 19
Suppleant Peter Lövinder Fotbollsvägen 1
Suppleant Therése Jonsson Fotbollsvägen 17

Övriga poster

Fastighetsansv. Mats Fredriksson Fotbollsvägen 10 0709-223863