Välkommen till vårens städdag lördagen den 9:e maj!

Vi i styrelsen har beslutat att genomföra vårens städdag som i år blir lördagen den 9 maj!

Vi samlas i lekparken kl 09:30.

Vi kommer som vanligt att betala ut städdagspengen via Swish alt. via bankkonto. Anmäl er till Lucas (eller annan medlem i styrelsen) vid ankomst så kommer utbetalning att göras efter städdagen.

Vi  kommer dock på grund av rådande omständigheter att avstå från den traditionsenliga grillningen.
Vi ber vänligen alla med symptom på Covid-19 att stanna hemma enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Varmt välkommen!

Årsstämma framskjuten till 28:e maj

Med anledning av situationen med Covid-19 har vi beslutat att skjuta fram årets stämma i samfälligheten. Detta då Folkhälsomyndigheten ännu avråder från ”onödiga” sammankomster och vi i vår samfällighetsförening har många medlemmar i riskgrupper. 
Nytt datum för stämman blir torsdagen 28:e maj 19.00 i Tilassalen. Vi hoppas att situationen har förbättrats till dess!

Årsstämma 2020

Nu är det snart dags för årsstämma!

Årets stämma äger rum torsdagen den 26 mars, kl. 19.00 i Tilassalen.
Motioner som styrelsen ska behandla inför stämman måste skickas in till styrelsen senast sista februari. Motioner kan antingen skickas till styrelsen@angbysamfallighet.se eller läggas i brevlådan till Fotbollsvägen 1.

Kallelse och underlag till stämman skickas ut i ett separat mail.

Mörkt på kvällarna

Gatubelysningen tänds sent på våra gator. Kommunen har den 17/9 svarat med följande:

”Det är en timer som sitter i alla skåp och samtliga gatubelysningsskåp skall gås igenom de närmaste veckorna med start i nästa vecka, så snart kommer det att lysa i tid igen.”

Höstens städdag

Välkomna till höstens städdag!

Höstens städdag kommer äga rum lördagen den 26 oktober.

Vi samlas i lekparken 09:30.

”Städdagspeng” betalas ut via Swish eller via bankkonto. Ge Lucas, vår kassör, mobilnummer eller bankkonto så kommer utbetalning att göras efter städdagen.

Ta med krattor och spadar!

Vi avslutar städdagen med korvgrillning! Till denna bjuder vi även in övriga fastigheter på Fotbolls- och Bandyvägen.

Välkommen,

Styrelsen

Vårens städdag

Välkommen till vårens städdag!

Vårens städdag äger rum lördagen den 4 maj!

Vi samlas i lekparken kl 9.30.

Vi betalar ut städpengen via Swish alternativt bankkonto. Lämna era uppgifter till vår kassör Lucas.

Vi avslutar dagen med att grilla tillsammans!

Årsstämma 2019

Nu är det snart dags för årsstämma!

Årets stämma äger rum tisdagen den 26 mars, kl. 19.00 i Tilassalen.
Motioner som styrelsen ska behandla inför stämman måste skickas in till styrelsen senast sista februari. Motioner kan antingen skickas till styrelsen@angbysamfallighet.se eller läggas i brevlådan till Fotbollsvägen 1.

Kallelse och underlag till stämman skickas ut i ett separat mail.

Vårens städdag

Välkommen till vårens städdag!

Vårens städdag blir lördagen den 5 maj!

Vi samlas i lekparken 09:30.

Vi kommer att betala ut städdagspeng via Swish alt. via bankkonto. Ge Hanna, vår kassör, mobilnummer alt. bankkonto så kommer utbetalning att göras efter städdagen.

Vi avslutar dagen med att grilla tillsammans!

Välkommen!

Årstämma 2018

Hej,
Det är snart dags för årstämma, onsdagen den 28 mars, kl. 19.00 i Tilassalen. Motioner som styrelsen ska behandla inför stämman måste skickas in till styrelsen senast sista februari. Motioner kan antingen skickas till styrelsen@angbysamfallighet.se eller läggas i brevlådan till Fotbollsvägen 4.
Kallelse till stämman skickas ut separat.

Vi skickar även ut ett informationsbrev gällande ansvarsfrågan för grunderna och kryputrymmena, informationbrev finns under flik dokument och under infoblad.

Uppdatering från grannsamverkan

Hej alla boende i vårt kvarter !

Bifogat en rapport från Närpolisens informationsmöte, som vi vill delge alla hushåll i kvarteret Bandyvägen – Ängbyvägen – Fotbollsvägen. Alla kontaktombud för samtliga befintliga grannsamverkansgrupper i Knivsta var inbjudna. Tidigare har dessa möten hållits två gånger per år i Uppsala Polishus, men nu har det startats så många nya grupper i Knivsta med omnejd, så att polisen kommer till Knivsta för information i fortsättningen.
De som inte har internet eller som jag saknar mailadress till, erhåller samma information i sin vanliga brevlåda.

M v h
Britt-Mari Olofsson, samordnare för grannsamverkan