Hej

Välkommen till Ängby Samfällighetsförening.

Mitt i vackra Knivsta ligger vår samfällighet som består av 48 hus belägna på Bandyvägen och Fotbollsvägen.

På den här sidan kan du hitta information om samfälligheten och lite om vad som är på gång. Du kan även läsa om vad det innebär att bo i vår samfällighet, samt hitta lite praktiska länkar.

Samfälligheten ansvarar för vår gemensamhetsanläggning, som idag består av det centrala värme- och vattensystemet, kabelTV-nätet samt lekparken med tillhörande gräs- och asfaltsytor. Vi hjälper också till med att samordna vissa aktiviteter som ligger utanför detta ansvarsområde. Styrelsen består enbart av medlemmar inom samfälligheten.

Aktuellt

Årsstämma framskjuten till 28:e maj

Med anledning av situationen med Covid-19 har vi beslutat att skjuta fram årets stämma i samfälligheten. Detta då Folkhälsomyndigheten ännu avråder från ”onödiga” sammankomster och vi i vår samfällighetsförening har många medlemmar i riskgrupper. Nytt datum för stämman blir torsdagen 28:e maj 19.00 i Tilassalen. Vi hoppas att situationen har förbättrats till dess!

Årsstämma 2020

Nu är det snart dags för årsstämma! Årets stämma äger rum torsdagen den 26 mars, kl. 19.00 i Tilassalen.Motioner som styrelsen ska behandla inför stämman måste skickas in till styrelsen senast sista februari. Motioner kan antingen skickas till styrelsen@angbysamfallighet.se eller läggas i brevlådan till Fotbollsvägen 1. Kallelse och underlag till stämman skickas ut i ett separat mail.