Hej

Välkommen till Ängby Samfällighetsförening.

Mitt i vackra Knivsta ligger vår samfällighet som består av 48 hus belägna på Bandyvägen och Fotbollsvägen.

På den här sidan kan du hitta information om samfälligheten och lite om vad som är på gång. Du kan även läsa om vad det innebär att bo i vår samfällighet, samt hitta lite praktiska länkar.

Samfälligheten ansvarar för vår gemensamhetsanläggning, som idag består av det centrala värme- och vattensystemet, kabelTV-nätet samt lekparken med tillhörande gräs- och asfaltsytor. Vi hjälper också till med att samordna vissa aktiviteter som ligger utanför detta ansvarsområde. Styrelsen består enbart av medlemmar inom samfälligheten.

Aktuellt

Välkommen till höstens städdag lördagen 24 oktober!

Höstens städdag kommer i år att äga rum lördagen 24 oktober. Vi samlas i lekparken kl 09:30. Vi kommer som vanligt att betala ut städdagspengen via Swish alt. via bankkonto. Anmäl er till Lucas (eller annan medlem i styrelsen) vid ankomst så kommer utbetalning att göras efter städdagen. Vi  kommer som Corona-läget är nu att …