Hej

Välkommen till Ängby Samfällighetsförening.

Mitt i vackra Knivsta ligger vår samfällighet som består av 48 hus belägna på Bandyvägen och Fotbollsvägen.

På den här sidan kan du hitta information om samfälligheten och lite om vad som är på gång. Du kan även läsa om vad det innebär att bo i vår samfällighet, samt hitta lite praktiska länkar.

Samfälligheten ansvarar för vår gemensamhetsanläggning, som idag består av det centrala värme- och vattensystemet, kabelTV-nätet samt lekparken med tillhörande gräs- och asfaltsytor. Vi hjälper också till med att samordna vissa aktiviteter som ligger utanför detta ansvarsområde. Styrelsen består enbart av medlemmar inom samfälligheten.

Aktuellt

Välkommen till höstens städdag! 

Lördagen den 22 oktober  Höstens städdag blir lördagen den 22 oktober!  Vi samlas i lekparken 09:30.  Vi kommer att betala ut städdagspeng via Swish alt. via bankkonto. Ge Kristina, vår kassör, mobilnummer så kommer utbetalning att göras efter städdagen.  Vi avslutar dagen med att grilla tillsammans! Vi kommer även att bjuda in övriga fastigheter på Fotbolls- …

Årsstämma framskjuten till 18 maj kl 19.00

På grund av en dubbelbokning i Tilassalen kommer vi behöva skjuta fram samfällighetens årsmöte till den 18 maj kl 19.00. Sista dagen för inkomna motioner kvarstår som 31 mars. I vanlig ordning kommer kallelse att skickas ut senast två veckor före sammanträdet. Mötet kan komma att skjutas fram ytterligare om restriktionerna inte tillåter att möte …