Hej

Välkommen till Ängby Samfällighetsförening.

Mitt i vackra Knivsta ligger vår samfällighet som består av 48 hus belägna på Bandyvägen och Fotbollsvägen.

På den här sidan kan du hitta information om samfälligheten och lite om vad som är på gång. Du kan även läsa om vad det innebär att bo i vår samfällighet, samt hitta lite praktiska länkar.

Samfälligheten ansvarar för vår gemensamhetsanläggning, som idag består av det centrala värme- och vattensystemet, kabelTV-nätet samt lekparken med tillhörande gräs- och asfaltsytor. Vi hjälper också till med att samordna vissa aktiviteter som ligger utanför detta ansvarsområde. Styrelsen består enbart av medlemmar inom samfälligheten.

Aktuellt

Årsstämma 2020

Nu är det snart dags för årsstämma! Årets stämma äger rum torsdagen den 26 mars, kl. 19.00 i Tilassalen.Motioner som styrelsen ska behandla inför stämman måste skickas in till styrelsen senast sista februari. Motioner kan antingen skickas till styrelsen@angbysamfallighet.se eller läggas i brevlådan till Fotbollsvägen 1. Kallelse och underlag till stämman skickas ut i ett separat mail.

Mörkt på kvällarna

Gatubelysningen tänds sent på våra gator. Kommunen har den 17/9 svarat med följande: ”Det är en timer som sitter i alla skåp och samtliga gatubelysningsskåp skall gås igenom de närmaste veckorna med start i nästa vecka, så snart kommer det att lysa i tid igen.”

Höstens städdag

Välkomna till höstens städdag! Höstens städdag kommer äga rum lördagen den 26 oktober. Vi samlas i lekparken 09:30. ”Städdagspeng” betalas ut via Swish eller via bankkonto. Ge Lucas, vår kassör, mobilnummer eller bankkonto så kommer utbetalning att göras efter städdagen. Ta med krattor och spadar! Vi avslutar städdagen med korvgrillning! Till denna bjuder vi även …