Välkommen till höstens städdag! 

Lördagen den 22 oktober 

Höstens städdag blir lördagen den 22 oktober! 

Vi samlas i lekparken 09:30. 

Vi kommer att betala ut städdagspeng via Swish alt. via bankkonto. Ge Kristina, vår kassör, mobilnummer så kommer utbetalning att göras efter städdagen. 

Vi avslutar dagen med att grilla tillsammans! 
Vi kommer även att bjuda in övriga fastigheter på Fotbolls- och Bandyvägen att vara med och grilla. 

Varmt välkommen! 

Mvh 

Styrelsen