Årsstämma framskjuten till 18 maj kl 19.00

På grund av en dubbelbokning i Tilassalen kommer vi behöva skjuta fram samfällighetens årsmöte till den 18 maj kl 19.00.

Sista dagen för inkomna motioner kvarstår som 31 mars.

I vanlig ordning kommer kallelse att skickas ut senast två veckor före sammanträdet.

Mötet kan komma att skjutas fram ytterligare om restriktionerna inte tillåter att möte hålls i maj.