Mörkt på kvällarna

Gatubelysningen tänds sent på våra gator. Kommunen har den 17/9 svarat med följande:

”Det är en timer som sitter i alla skåp och samtliga gatubelysningsskåp skall gås igenom de närmaste veckorna med start i nästa vecka, så snart kommer det att lysa i tid igen.”

Uppdatering från grannsamverkan

Hej alla boende i vårt kvarter !

Bifogat en rapport från Närpolisens informationsmöte, som vi vill delge alla hushåll i kvarteret Bandyvägen – Ängbyvägen – Fotbollsvägen. Alla kontaktombud för samtliga befintliga grannsamverkansgrupper i Knivsta var inbjudna. Tidigare har dessa möten hållits två gånger per år i Uppsala Polishus, men nu har det startats så många nya grupper i Knivsta med omnejd, så att polisen kommer till Knivsta för information i fortsättningen.
De som inte har internet eller som jag saknar mailadress till, erhåller samma information i sin vanliga brevlåda.

M v h
Britt-Mari Olofsson, samordnare för grannsamverkan

information från Grannsamverkan

Idag kunde man läsa i UNT om varning för inbrott under julen och betydelsen av grannsamverkan. Det förekommer tyvärr mer än man kan tro, även här i Knivsta.

Vi får oftast information flera gånger i veckan från vår närpolis Hans Wallin beträffande brott i Knivsta, men vidarebefordrar endast det som sker i vårt närområde, i första hand till kontaktombuden. Men då vi får kännedom om brott inom vårt område, så försöker vi gå ut med varningar till alla boende så snart som möjligt.

Hälsningar och God Jul önskar
Britt-Mari Olofsson

Läs gärna mer i Utskick allmänna tips 2016-12-18

Inbrottsförsök på Fotbollsvägen

Under torsdagen skedde ett inbrottsförsök i en fastighet på Fotbollsvägen. Rutan till altandörren har krossats med en stenplatta. Dessbättre verkar inget ha blivit stulet, men det ställer till onödiga skador och besvär för den som drabbas.

I dagens UNT fanns en liten artikel om att en inbrottsliga verkade härja i Uppsala och Knivsta. Ca 10 inbrott har skett under onsdag och torsdag. Idag på eftermiddagen blev 2 personer tagna på bar gärning i samband med ett inbrott på Citronvägen, och därefter har ytterligare 5 personer gripits.

Vi får hoppas att detta har satt stopp för fortsatta inbrott i Knivsta, men det kan inte uteslutas att fleraligor eller ensamma förövare förekommer.

Var vaksamma och observanta på bilar och personer med avvikande beteende i vårt närområde.

Hälsningar från

Grannsamverkangruppen

genom Britt-Mari Olofsson  Tel. 018-34 21 24