Årsstämma planeras hållas 28 april

Styrelsen har idag vid årets första styrelsemöte beslutat att skjuta fram årsmötet som stadgeenligt äger rum i mars, till den 28 april. Detta förstås på grund av rådande Corona-situation, vilken vi hoppas har lättat lite då.

Detta innebär även att sista dagen för inkomna motioner skjuts fram från 28 februari till 31 mars.

I vanlig ordning kommer kallelse att skickas ut senast två veckor före sammanträdet.

Mötet kan komma att skjutas fram ytterligare om restriktionerna inte tillåter att möte hålls i april.