Uppdatering från grannsamverkan

Hej alla boende i vårt kvarter !

Bifogat en rapport från Närpolisens informationsmöte, som vi vill delge alla hushåll i kvarteret Bandyvägen – Ängbyvägen – Fotbollsvägen. Alla kontaktombud för samtliga befintliga grannsamverkansgrupper i Knivsta var inbjudna. Tidigare har dessa möten hållits två gånger per år i Uppsala Polishus, men nu har det startats så många nya grupper i Knivsta med omnejd, så att polisen kommer till Knivsta för information i fortsättningen.
De som inte har internet eller som jag saknar mailadress till, erhåller samma information i sin vanliga brevlåda.

M v h
Britt-Mari Olofsson, samordnare för grannsamverkan