Välkommen till vårens städdag lördagen den 8:e maj!

Vi i styrelsen har beslutat att genomföra vårens städdag som i år blir lördagen den 8 maj!

Vi samlas i lekparken kl 09:30.

Vi kommer som vanligt att betala ut städdagspengen via Swish alt. via bankkonto. Anmäl er till Lucas (eller annan medlem i styrelsen) vid ankomst så kommer utbetalning att göras efter städdagen.

Vi  kommer dock på grund av rådande omständigheter att även i år avstå från den traditionsenliga grillningen.
Vi ber vänligen alla med minsta symptom på Covid-19 att stanna hemma enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Varmt välkommen!

Årsstämma framskjuten till 18 maj kl 19.00

På grund av en dubbelbokning i Tilassalen kommer vi behöva skjuta fram samfällighetens årsmöte till den 18 maj kl 19.00.

Sista dagen för inkomna motioner kvarstår som 31 mars.

I vanlig ordning kommer kallelse att skickas ut senast två veckor före sammanträdet.

Mötet kan komma att skjutas fram ytterligare om restriktionerna inte tillåter att möte hålls i maj.

Årsstämma planeras hållas 28 april

Styrelsen har idag vid årets första styrelsemöte beslutat att skjuta fram årsmötet som stadgeenligt äger rum i mars, till den 28 april. Detta förstås på grund av rådande Corona-situation, vilken vi hoppas har lättat lite då.

Detta innebär även att sista dagen för inkomna motioner skjuts fram från 28 februari till 31 mars.

I vanlig ordning kommer kallelse att skickas ut senast två veckor före sammanträdet.

Mötet kan komma att skjutas fram ytterligare om restriktionerna inte tillåter att möte hålls i april.

Välkommen till höstens städdag lördagen 24 oktober!

Höstens städdag kommer i år att äga rum lördagen 24 oktober.

Vi samlas i lekparken kl 09:30.

Vi kommer som vanligt att betala ut städdagspengen via Swish alt. via bankkonto. Anmäl er till Lucas (eller annan medlem i styrelsen) vid ankomst så kommer utbetalning att göras efter städdagen.

Vi  kommer som Corona-läget är nu att avstå från den traditionsenliga grillningen.
Vi ber vänligen alla med symptom på Covid-19 att stanna hemma enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Varmt välkommen!

Välkommen till vårens städdag lördagen den 9:e maj!

Vi i styrelsen har beslutat att genomföra vårens städdag som i år blir lördagen den 9 maj!

Vi samlas i lekparken kl 09:30.

Vi kommer som vanligt att betala ut städdagspengen via Swish alt. via bankkonto. Anmäl er till Lucas (eller annan medlem i styrelsen) vid ankomst så kommer utbetalning att göras efter städdagen.

Vi  kommer dock på grund av rådande omständigheter att avstå från den traditionsenliga grillningen.
Vi ber vänligen alla med symptom på Covid-19 att stanna hemma enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Varmt välkommen!

Årsstämma framskjuten till 28:e maj

Med anledning av situationen med Covid-19 har vi beslutat att skjuta fram årets stämma i samfälligheten. Detta då Folkhälsomyndigheten ännu avråder från ”onödiga” sammankomster och vi i vår samfällighetsförening har många medlemmar i riskgrupper. 
Nytt datum för stämman blir torsdagen 28:e maj 19.00 i Tilassalen. Vi hoppas att situationen har förbättrats till dess!

Årsstämma 2020

Nu är det snart dags för årsstämma!

Årets stämma äger rum torsdagen den 26 mars, kl. 19.00 i Tilassalen.
Motioner som styrelsen ska behandla inför stämman måste skickas in till styrelsen senast sista februari. Motioner kan antingen skickas till styrelsen@angbysamfallighet.se eller läggas i brevlådan till Fotbollsvägen 1.

Kallelse och underlag till stämman skickas ut i ett separat mail.

Höstens städdag

Välkomna till höstens städdag!

Höstens städdag kommer äga rum lördagen den 26 oktober.

Vi samlas i lekparken 09:30.

”Städdagspeng” betalas ut via Swish eller via bankkonto. Ge Lucas, vår kassör, mobilnummer eller bankkonto så kommer utbetalning att göras efter städdagen.

Ta med krattor och spadar!

Vi avslutar städdagen med korvgrillning! Till denna bjuder vi även in övriga fastigheter på Fotbolls- och Bandyvägen.

Välkommen,

Styrelsen