Mörkt på kvällarna

Gatubelysningen tänds sent på våra gator. Kommunen har den 17/9 svarat med följande:

”Det är en timer som sitter i alla skåp och samtliga gatubelysningsskåp skall gås igenom de närmaste veckorna med start i nästa vecka, så snart kommer det att lysa i tid igen.”

Höstens städdag

Välkomna till höstens städdag!

Höstens städdag kommer äga rum lördagen den 26 oktober.

Vi samlas i lekparken 09:30.

”Städdagspeng” betalas ut via Swish eller via bankkonto. Ge Lucas, vår kassör, mobilnummer eller bankkonto så kommer utbetalning att göras efter städdagen.

Ta med krattor och spadar!

Vi avslutar städdagen med korvgrillning! Till denna bjuder vi även in övriga fastigheter på Fotbolls- och Bandyvägen.

Välkommen,

Styrelsen

Vårens städdag

Välkommen till vårens städdag!

Vårens städdag äger rum lördagen den 4 maj!

Vi samlas i lekparken kl 9.30.

Vi betalar ut städpengen via Swish alternativt bankkonto. Lämna era uppgifter till vår kassör Lucas.

Vi avslutar dagen med att grilla tillsammans!

Årsstämma 2019

Nu är det snart dags för årsstämma!

Årets stämma äger rum tisdagen den 26 mars, kl. 19.00 i Tilassalen.
Motioner som styrelsen ska behandla inför stämman måste skickas in till styrelsen senast sista februari. Motioner kan antingen skickas till styrelsen@angbysamfallighet.se eller läggas i brevlådan till Fotbollsvägen 1.

Kallelse och underlag till stämman skickas ut i ett separat mail.

Vårens städdag

Välkommen till vårens städdag!

Vårens städdag blir lördagen den 5 maj!

Vi samlas i lekparken 09:30.

Vi kommer att betala ut städdagspeng via Swish alt. via bankkonto. Ge Hanna, vår kassör, mobilnummer alt. bankkonto så kommer utbetalning att göras efter städdagen.

Vi avslutar dagen med att grilla tillsammans!

Välkommen!

Årstämma 2018

Hej,
Det är snart dags för årstämma, onsdagen den 28 mars, kl. 19.00 i Tilassalen. Motioner som styrelsen ska behandla inför stämman måste skickas in till styrelsen senast sista februari. Motioner kan antingen skickas till styrelsen@angbysamfallighet.se eller läggas i brevlådan till Fotbollsvägen 4.
Kallelse till stämman skickas ut separat.

Vi skickar även ut ett informationsbrev gällande ansvarsfrågan för grunderna och kryputrymmena, informationbrev finns under flik dokument och under infoblad.

Uppdatering från grannsamverkan

Hej alla boende i vårt kvarter !

Bifogat en rapport från Närpolisens informationsmöte, som vi vill delge alla hushåll i kvarteret Bandyvägen – Ängbyvägen – Fotbollsvägen. Alla kontaktombud för samtliga befintliga grannsamverkansgrupper i Knivsta var inbjudna. Tidigare har dessa möten hållits två gånger per år i Uppsala Polishus, men nu har det startats så många nya grupper i Knivsta med omnejd, så att polisen kommer till Knivsta för information i fortsättningen.
De som inte har internet eller som jag saknar mailadress till, erhåller samma information i sin vanliga brevlåda.

M v h
Britt-Mari Olofsson, samordnare för grannsamverkan

Höstens städdag

Välkomna till höstens städdag!

Höstens städdag blir lördagen den 21 oktober.

Vi samlas i lekparken 09:30.

”Städdagspeng” betalas ut via Swish eller via bankkonto. Ge Hanna, vår kassör, mobilnummer eller bankkonto så kommer utbetalning att göras efter städdagen.

Ta med krattor och spadar!

Vi kommer som tidigare år att bjuda in övriga fastigheter på Fotbolls- och Bandyvägen till korvgrillning, som sker efter vi är färdiga med arbetet!

Välkommen,

Styrelsen

Vårens städdag

Välkommen till vårens städdag!

Vårens städdag blir lördagen den 22 april.

Vi samlas i lekparken 09:30.

Vi kommer att betala ut ”städdagspeng” via Swish alt. via bankkonto som vi gjorde på höstens städdag. Ge Hanna, vår kassör, mobilnummer alt. bankkonto så kommer utbetalning att göras efter städdagen.

Vi avslutar dagen med att grilla tillsammans.

Välkommen!

Kallelse till Årsstämma 2017

Ordinarie Årsstämma i Ängby Samfällighet hålls i Tilassalen, Kommunhuset, klockan 19 den 29 mars 2017.

Nu har kallelse till årsstämman lagts upp på sidan för kallelser samt skickats ut via e-post till de medlemmar som anmält e-postadress till styrelsen. För de övriga medlemmar skrivs handlingar ut och läggs i respektive brevlåda. Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor, om ni vill ändra befintlig e-postadress eller anmäla ny.

Vi förväntar oss att ni deltar på Årsstämman, antingen själva eller genom fullmakt, väl mött den 29 mars!