information från Grannsamverkan

Idag kunde man läsa i UNT om varning för inbrott under julen och betydelsen av grannsamverkan. Det förekommer tyvärr mer än man kan tro, även här i Knivsta.

Vi får oftast information flera gånger i veckan från vår närpolis Hans Wallin beträffande brott i Knivsta, men vidarebefordrar endast det som sker i vårt närområde, i första hand till kontaktombuden. Men då vi får kännedom om brott inom vårt område, så försöker vi gå ut med varningar till alla boende så snart som möjligt.

Hälsningar och God Jul önskar
Britt-Mari Olofsson

Läs gärna mer i Utskick allmänna tips 2016-12-18

Höstens städdag

Höstens städdag är lördagen den 15 oktober.

Vi ses i lekparken kl. 09.30.

Kom ihåg att vi i år kommer att betala ut ”städpengen” via swish alt. via bankkonto.

Vi avslutar dagen med att grilla tillsammans.

Välkomna!

Vårens städdag

Vårens städdag planeras till lördagen den 23 april.

Vi ses i lekparken kl. 09.30.

Kom ihåg att bli avprickad på listan.

Vi avslutar dagen med att grilla tillsammans.

Välkomna!

Kallelse till Årsstämma 2016

Ordinarie Årsstämma i Ängby Samfällighet hålls i Tilasalen, Kommunhuset, den klockan 19 den 22 mars.

Nu har kallelse till årsstämman lagts upp på sidan för kallelser samt skickats ut via e-post till de medlemmar som anmält e-postadress till styrelsen. För de övriga läggs handlingarna  i postlådorna den 7 mars. Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor, om ni vill ändra befintlig e-postadress eller anmäla ny.

Vi förväntar oss att ni deltar på Årsstämman, antingen själva eller genom fullmakt, väl mött den 22 mars!

Årsstämma 2016

Det är nu åter igen dags för samfällighetens årsmöte. Mötet är den 22 mars klockan 19, i kommunhusets Tiilasal. Mer information och kallelse kommer senare.

För er som vill lämna in motioner och förslag tänk på att sista dag för detta är, enligt stadgarna,  den 29 februari. Det går  fint att antingen e-posta dem till styrelsen under kontakt eller att lägga dem i postlådan på Fotbollsvägen 12.

Styrelsens yttrande gällande detaljplan för Ängby IP

Styrelsen har lämnat in ett  yttrande till kommunen utifrån ansvaret för gemensamhetsytorna i samfälligheten. Styrelsen påtalade bland annat att fastighetsägare på Fotbollsvägen borde ges samma påverkansmöjlighet som de på Bandyvägen, då detaljplanen även direkt påverkar dem. Andra saker som styrelsen tog upp var hastigheten på våra vägar, tillgängligheten till det nya området och vikten av att området ska fortsätta att vara en bra miljö för oss som bor och vistas här.

För att läsa hela yttrandet, läs Yttrande gällande detaljplan Ängby IP

Påbörjat detaljplanearbete för Ängby IP

Det finns ett påbörjat detaljplanearbete för byggnation på grusplanen bakom Bandyvägen, där exploatören nu genomför geologiska undersökningar utifrån kraven i planeringsprocessen.

Mer information finns på http://www.knivsta.se/~/media/Files/Bygga-bo-miljo/Detaljplaner/Samrad-utstallning/Angby%20IP/TS%20Planuppdrag%20Fd%20ngby%20IP.ashx. Den som vet mer om denna plan är planarkitekt André van der Kaay på planavdelningen.

Samråd planeras till oktober. För mer information se www.knivsta.se

 

Höstens städdag

Höstens städdag av samfällighetens område är den 17 oktober.

Vi träffas vid lekparken klockan 9.30 för att få arbetsuppgifter och bli avprickade på närvarolistan. Som vanligt så avslutar vi med att grilla tillsammans när arbetet är klart.

Välkomna!

Gungbräda

Gungbrädan till lekparken som styrelsen har beställt har kommit.  Arbete med att gräva och sätta upp den görs av styrelsemedlemmar på förmiddagen lördagen den 29 augusti.

Om du vill hjälp till är det bara att dyka upp i parken  9.30, men för att vi ska kunna arbeta säkert bör inte barn delta  och i största möjliga mån heller inte leka i parken precis då.

Vårens städdag

vårbild

Vårens städdag blir lördagen den 25 april.

Vi samlas i lekparken 09:30. Glöm inte att anmäla er till styrelsen som prickar av alla (för utbetalning av ”städdagspeng”) samt fördelar arbetsuppgifter.

För att ytterligare öka gemenskapen i området kommer vi i år även bjuda in övriga fastigheter på Fotbolls- och Bandyvägen till korvgrillning, som sker efter vi är färdiga med arbetet!

Välkommen!