Årsstämma framskjuten till 28:e maj

Med anledning av situationen med Covid-19 har vi beslutat att skjuta fram årets stämma i samfälligheten. Detta då Folkhälsomyndigheten ännu avråder från ”onödiga” sammankomster och vi i vår samfällighetsförening har många medlemmar i riskgrupper. 
Nytt datum för stämman blir torsdagen 28:e maj 19.00 i Tilassalen. Vi hoppas att situationen har förbättrats till dess!