Städdag 9:e oktober

Lördagen den 9:e oktober samlas vi i lekparken kl. 09:30

Glöm inte att anmäla Er till arbetsledaren så att vi prickar av alla punkter som ska utföras
samt så att Ni säkerställer att Ni får ”städdagspengen” utbetald. (Utbetalning av
”städdagspeng” sker inom en vecka från städdagen.)

Följande ska utföras:

  • Lägga ut ny lekplatssand (levereras dagarna innan) på lekplatsen, kratta gräs och grusytor
  • Åtgärda belysning vid tennisbanan, skylift är ordnad
  • Ta undan blomlådorna från Fotbollsvägen. Jorden tömmes på pulk-kullen
  • Kratta löv
  • Beskära buskar om behov finnes och gräva rabatter
  • Bortforsling av avfall
  • Städa panncentralen
  • Ta bort blomlådorna från Fotbollsvägen
  • Olja/Måla bänkar
  • Besiktning av krypgrunden – Utförs av Bo Bergenwall

Städdagen avslutas med korvgrillning.
Vi räknar med att hålla på till cirka 12:00.

Välkomna!

Mvh
Styrelsen