Avgiften höjs till 2 150:- per månad från och med 1 juli

Enligt beslut på årsstämman höjs månadsavgiften från 1 900:- till 2 150:- från och med 1 juli. Detta för att finansiera större arbeten som kommer behöver göras inom de närmaste åren.