Protokoll från årsmötet finns upplagt

Nu finns protokollet från årets stämma upplagt bland årsmötesprotokollen! Styrelsen tar med detta sommarledigt och återupptar styrelsemötena till hösten.

Med önskan om en trevlig sommar!